Beëdigde vertaling N-F-E-D

 

          V E R T A L I N G E N   N-F-E-D :

⇒   JURIDISCHE VERTALINGEN :  beëdigd en/of gelegaliseerd (∗)

  • Vertaling van officiële documenten : geboorte-akte, huwelijksakte, getuigschrift van burgerlijke staat, rijbewijs, diploma, etc.
  • Vertaling van besluiten, vonnissen, verzoekschriften, etc.

(*) : Vertalingen bestemd voor het buitenland dienen beëdigd en in de meeste gevallen gelegaliseerd te worden.   Een beëdigde vertaling hoeft enkel ondertekend
te worden door de beëdigd vertaler.  Bij een gelegaliseerde vertaling bevestigt de Griffier van de Rechtbank van Eerste Aanleg dat de vertaling wel degelijk
gemaakt is door een beëdigd vertaler die zijn of haar handtekening heeft neergelegd op de Griffie.  Dit is een administratieve formaliteit die wij u gratis
aanbieden.     

⇒  VERTALINGEN VOOR BEDRIJVEN :

  • Vertaling van interne bedrijfsnota’s, brieven, etc.

Om kwalitatieve vertalingen af te leveren, gebeuren de vertalingen naar de vreemde taal steeds in samenwerking met gediplomeerde “native speakers”, die zijn aangesloten bij de Belgische Kamer van Vertalers & Tolken (BKVT) of die reeds jarenlang vertrouwd zijn met het vak en hun moedertaal tot in de puntjes beheersen !  U vraagt, wij vertalen !

“Vertalen : de meest diepgaande vorm van lezen”.  Gabriel Garcia Marquez (1982)